Tag Archives: iOne Pedicure chair

Pedicure chairs thường hay bị hỏng và lỗi ở đâu ?

Ghế Pedicure chair của nail salon bạn bị lỗi? Ghế khi hoạt động tạo ra tiếng ồn lớn. Phần nhiệt của bồn không ổn định, nước không nóng theo nhiệt độ.