Tag Archives: ngành nail ở Mỹ. người Việt ở Mỹ

Ngành nail Việt ở Mỹ: Thăng trầm với cái nghề “Cúi mặt hầu khách”

Nghề nào cũng có lúc thăng có lúc trầm, đã qua rồi cái “thời huy hoàng ” của nghề nail mang lại cuộc sống sung túc cho người Việt tại Mỹ.