Tag Archives: nghề nails

Nghề nails ở Mỹ – Làm chủ hay làm thợ? (Kỳ 1)

Nghề nails ở Mỹ – Làm chủ hay làm thợ? Câu hỏi được nhắc đến và gây nên khá nhiều cuộc tranh luận giữa những người trong ngành. Vậy thì hôm nay tôi sẽ phân tích cái được và mất khi đứng ở hai khía cạnh, một là thợ, hai là chủ tiệm nails. Là […]