Tag Archives: salon decor

Thay đổi diện mạo cho nail salon

Nếu không muốn mất khách từ tay của đối thủ, bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ, tay nghề của thợ thì thay đổi diện mạo cho nail salon cũng rất quan trọng.